Archivo mensual: abril 2013

Què són els Models d’Utilitat?

El Model d’Utilitat és un títol de propietat que protegeix les invencions consistents en un objecte amb una configuració, estructura o constitució de la qual resulti algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació. Com les Patents, el … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

¿Qué son los Modelos de Utilidad?

El Modelo de Utilidad es un título de propiedad que protege las invenciones consistentes en un objeto con una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Como las Patentes, el modelo … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Ha creat la seva empresa, no deixi que un altre s’aprofiti de vostè; registri la seva marca

Ja ha aconseguit crear la seva empresa, o simplement establir-se com a autònom i segur que ja té ganes de començar a publicitar els seus productes i serveis, de tenir beneficis… no caigui en l’error de no registrar la seva … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Ha creado tu empresa, no deje que otro se aproveche de Vd; registre su marca

Ya ha conseguido crear su empresa, o simplemente establecerse como autónomo y seguro que ya tiene ganas de comenzar a publicitar sus productos y servicios, de tener beneficios… no caiga en el error de no registrar su marca! No registrar … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

The three aspects of industrial property, Patent, Industrial Design and Brand

In this post we will explain, using a real example, the three aspects of Industrial Property, the Patent or Utility Model, Industrial Design and the Trademark. The example chosen is known to all, the enterprise is BIC. Business strategy began … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @en | Deja un comentario

Les 3 vessants de la propietat industrial; la Patent, el Disseny Industrial i la Marca

En aquest post els explicarem mitjançant un exemple real els tres vessants de la propietat industrial; la Patent o Model d’Utilitat, el Disseny Industrial i la Marca o el Nom Comercial. L’exemple escollit és per tots coneguts, es tracta de … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Las 3 vertientes de la propiedad industrial; la Patente, el Diseño Industrial y la Marca

En este post les explicaremos mediante un ejemplo real las tres vertientes de la propiedad industrial; la Patente o Modelo de Utilidad, el Diseño Industrial y la Marca o el Nombre Comercial. El ejemplo escogido es por todos conocidos, se … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario