Archivo mensual: mayo 2013

Need to know if a trademark is already registered in Spain?

Before applying for the registration of a trademark in Spain you should know the real possibilities of registration of the trademark. The marks identical or similar to yours that identify goods or services identical or similar to yours can present … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @en | Deja un comentario

Necessites saber si la teva marca està ja registrada?

Abans de sol·licitar el registre d’una marca hauries de saber les possibilitats reals de registre d’aquesta marca. Com saps les marques idèntiques o similars a la teva que identifiquin productes o serveis idèntics o similars als teus poden impedir que … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Necesitas saber si tu marca está ya registrada?

Antes de solicitar el registro de una marca deberías saber las posibilidades reales de registro de dicha marca. Cómo sabes las marcas idénticas o similares a la tuya que identifiquen productos o servicios idénticos o similares a los tuyos pueden … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Meet the opinions of our customers about our Spanish IP Firm

Sometimes a review helps one to decide what to do. For this reason you may be interested to know what our clients think about our services. We are one of the few agencies IP Firm in Spain with many comments … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @en | Deja un comentario

Coneix les opinions dels nostres clients sobre la nostra Agència de Patents i Marques

De vegades una opinió ajuda a un a decidir què fer. Per aquest motiu us pot interessar conèixer què opinen els nostres clients dels nostres serveis. Som de les poques Agències de Propietat Industrial amb nombrosos comentaris en el nostre … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Conoce las opiniones de nuestros clientes sobre nuestra Agencia de Patentes y Marcas

A veces una opinión ayuda a uno a decidir qué hacer. Por ese motivo os puede interesar conocer qué opinan nuestros clientes de nuestros servicios. Somos de las pocas Agencias de Propiedad Industrial con numerosos comentarios en nuestro perfil de … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Volartpons is on Facebook. Already following us?

We have 40 friends on Facebook, 40 followers on Twitter and 15 on LinkedIn. You read us every day, why you don’t follow us in our social networks? If you want to be the first reading our new post or the new … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @en | Deja un comentario

Volartpons està en Facebook. Ja ens segueixes?

Ja tenim 40 amics en Facebook i 40 seguidors en Twitter i 15 en LinkedIn. El teu que ens llegeixes cada dia àdhuc no ets amic o seguidor de la nostra pàgina? Si desitges assabentar-te el primer dels nous post … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Volartpons está en Facebook. Ya nos sigues?

Ya tenemos 40 amigos en Facebook y 40 seguidores en Twitter y 15 en LinkedIn. Tu que nos lees cada día aun no eres amigo o seguidor de nuestra página? Si deseas enterarte el primero de los nuevos post o servicios que ofrecemos deberías seguirnos … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario