Archivo mensual: junio 2013

How to protect the business of wine or cava through trademark registration?

In Catalonia there are a large number of wineries and all of them produce different wines and cavas seeking to commercialize with a specific name (eg Codorniu). With this name, the consumer identifies the cava or wine and know what … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @en | Deja un comentario

Com protegir el negoci del vi o del cava mitjançant el regisre de marques?

A Catalunya hi ha un gran nombre de bodegues i totes elles produeixen vins i caves diferents que intenten comercialitzar amb un nom concret (per exemple: Codorniu). Amb aquest nom, el consumidor identifica el cava o vi i sap de … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

¿Cómo proteger el negocio del vino o del cava mediante el registro de marcas?

En Cataluña hay un gran número de bodegas y todas ellas producen vinos y cavas diferentes que intentan comercializar con un nombre concreto (por ejemplo: Codorniu). Con este nombre, el consumidor identifica el cava o vino y sabe de qué … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Peticions enganyoses de pagament per serveis en relació amb marques, dibuixos i models com la publicació, el registre o l’accés a directoris comercials.

És habitual que després de la sol·licitud d’una marca, disseny o patent, el titular rebi una petició de pagament d’una entitat pel que sembla oficial. Cal tenir molta cura; la majoria són falses, en altres paraules són intent de frau. … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Peticiones engañosas de pago por servicios en relación con marcas, dibujos y modelos como la publicación, el registro o el acceso a directorios comerciales.

Es habitual que tras la solicitud de una marca, diseño o patente, el titular reciba una petición de pago de una entidad al parecer oficial. Hay que tener mucho cuidado; la mayoría son falsas, en otras palabras son intento de … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Subvencions per al foment de les sol·licituds de Patents i Models d’Utilitat a Espanya 2013

S’acaba de publicar la convocatòria de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i en l’exterior per part de la OEPM. Segons la convocatòria es poden acollir a ella les persones físiques o persones … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Subvenciones para el fomento de las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en España 2013

Se acaba de publicar la convocatoria de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior por parte de la OEPM. Según la convocatoria se pueden acoger a ella las personas físicas o … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Revoque a spanish patent when it attacks you!

Today patent infringement lawsuits are common. If your someone accuses you of infringing its patent, the first thing you should do is make sure that the patent valid. How? All patents must be new, have inventive step and have industrial … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @en | Deja un comentario

Anul·la una patent quan aquesta t’ataqui.

Avui dia les demandes per infracció de patent són habituals. Si el teu algú t’acusa d’haver infringit la seva patent, el primer que hauries de fer és assegurar-te que aquesta patent no és nul·la. Com? Totes les patents han de … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría @ca | Deja un comentario

Anula una patente cuando esta te ataque.

Hoy en día las demandas por infracción de patente son habituales. Si tu alguien te acusa de haber infringido su patente, lo primero que deberías hacer es asegurarte que dicha patente no es nula. ¿Cómo? Todas las patentes deben ser … Sigue leyendo

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario